Monthly Archives: April 2023

มาตรฐานโปรแกรมเงินเดือน

หากระบบงานภายในด้าน HR ของท่านไม่เป็นระบบ ลองอ่านนี่ดู . มาตรฐานงาน HR มีลูกค้าหลายแห่ง ที่เพิ่งก่อตั้ง ยังไม่มีระบบ ระเบียบ อะไรมากนัก เมื่อพนักงานขายของเรา สอบถามเกี่ยวกับความต้องการอยากได้ระบบอะไรบ้าง คำตอบที่ได้รับคือ ยังไม่ทราบ แต่ลูกค้าก็ซื้อระบบโปรแกรมของเราไปนะ สุดท้าย ลูกค้าก็ปรับโครงสร้างงาน HR ให้มาสอดคล้องกับการทำงานของโปรแกรม จากที่เราคลุกคลีกับฝ่าย HR มา กว่า 26 ปี ทำให้เรามองเห็นถึงความหลากหลาย ของระบบงานแต่ละแห่ง ที่ไม่มีผิด ไมมีถูก พนักงานอาจจะชอบ อาจจะไม่ชอบ เจ้าของอาจจะพอใจ หรืออาจจะไม่พอใจ … แต่ เมื่อเราได้ออกแบบและมีฟังค์ชั่นต่างๆ ในโปรแกรม นั่นหมายถึงมีลูกค้า หลายๆราย ที่ใช้งานในฟังค์ชั่นดังกล่าว ฟังค์ชั่นเหล่านั้น เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหลายๆราย และมีมาตรฐานจึงมีการใช้งานกัน เพราะฟังค์ชั่นเหล่านั้น ลูกค้าของเราเป็นผู้วิจัย เราเป็นผู้พัฒนา สุดท้าย ลูกค้าที่เพิ่งจะซื้อโปรแกรมไป หรือลูกค้าที่ซื้อไปนานมากๆ และระบบงานด้าน HR ยังยุ่งเหยิง แก้ไขยาก […]