ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : cbssoftware Hot Line : 061 1462 644

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : cbssoftware Hot Line : 061 1462 644

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : cbssoftware Hot Line : 094 447 9342

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย
ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

Top Clients

Top Clients

Top Clients