ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : @cbssoftware Hot Line : 061 1462 644

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562        (Click เพื่อดูรายละเอียด)

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : @cbssoftware Hot Line : 061 1462 644
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

SOFTWARE

AccPayRoll ชุด Enterprise ราคาถูก ฟังค์ชั่นครบเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า ออกค่าแรง ใช้งานง่ายรวดเร็ว ประหยัด

CLOUD

Acloud HRM สำหรับพนักงานใช้เพื่อขออนุมัติลาOT กะทำงาน ดูสลิปเงินเดือน ตอกบัตร ทันสมัยใช้งานง่าย ผ่าน Application ทางมือถือ

HARDWARE

ติดตั้งระบบคีย์การ์ด ระบบควบคุมเข้า/ออก ประตู โดยใช้หัวอ่านทั้งแบบลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการ์ด RF ID

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน
ติดต่อ 02 424 4242 Email : sales@cbs.co.th LineID : @cbssoftware Hot Line : 094 447 9342

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

โปรแกรมเงินเดือน ทันสมัย
ใช้งานง่ายที่สุด Acloud HRM

Top Clients

Top Clients

Top Clients