บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540 โดยผู้ก่อตั้ง มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม ด้านอิเลคทรอนิคส์ และ ด้านSoftware Computer โดยพัฒนา Software ต่างๆ ออกจำหน่าย เช่น Software คิดค่าโทรศัพท์ , Software ระบบงานซ่อม ,Software CRM , Software Payroll รวมทั้งให้บริการ ติดตั้งระบบ Key Card เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า มากว่า 20 ปี หลายพันโครงการ

Software Payroll เป็น Software ที่พัฒนารุ่นแรกๆ ตั้งแต่ปี 2540 เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เราได้พัฒนาตามเทคโนโลยี ตั้งแต่เวอร์ชั่น ที่ติดตั้งบน PC จนปัจจุบันรองรับการทำงานจาก Web Application และ Applicaton ทางมือถือ  เป็นที่น่ายินดี ที่ลูกค้าใช้งานจากเวอร์ชั่นแรกๆ ปัจจุบันกว่า 20 ปี ก็ยังใช้งานอยู่ นอกจากการพัฒนา Software แล้ว เรายังมุ่งเน้น เรื่องการให้บริการหลังการขาย  ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ความช่วยเหลือ ทั้งแก่ลูค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรในการทำธุรกิจ เราได้รับใบ Certificate Digital Transformation Expert Platform จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทำให้เรามีความมั่นใจ ในองค์ความรู้ ในการพัฒนา Software ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการเป็นเครื่องมือช่วยงานแก่ลูกค้า โดยเราทำงานภายใต้สโลแกน “ใส่ใจบริการลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์”

16

Business awards

890

Team members

64

Locations worldwide

45

Business awards

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540 โดยผู้ก่อตั้ง มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม ด้านอิเลคทรอนิคส์ และ ด้านSoftware Computer โดยพัฒนา Software ต่างๆ ออกจำหน่าย เช่น Software คิดค่าโทรศัพท์ , Software ระบบงานซ่อม ,Software CRM , Software Payroll รวมทั้งให้บริการ ติดตั้งระบบ Key Card เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า มากว่า 20 ปี หลายพันโครงการ

Software Payroll เป็น Software ที่พัฒนารุ่นแรกๆ ตั้งแต่ปี 2540 เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เราได้พัฒนาตามเทคโนโลยี ตั้งแต่เวอร์ชั่น ที่ติดตั้งบน PC จนปัจจุบันรองรับการทำงานจาก Web Application และ Applicaton ทางมือถือ  เป็นที่น่ายินดี ที่ลูกค้าใช้งานจากเวอร์ชั่นแรกๆ ปัจจุบันกว่า 20 ปี ก็ยังใช้งานอยู่ นอกจากการพัฒนา Software แล้ว เรายังมุ่งเน้น เรื่องการให้บริการหลังการขาย  ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ความช่วยเหลือ ทั้งแก่ลูค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรในการทำธุรกิจ เราได้รับใบ Certificate Digital Transformation Expert Platform จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทำให้เรามีความมั่นใจ ในองค์ความรู้ ในการพัฒนา Software ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการเป็นเครื่องมือช่วยงานแก่ลูกค้า โดยเราทำงานภายใต้สโลแกน “ใส่ใจบริการลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์”

16

Business awards

890

Team members

64

Locations worldwide

45

Business awards

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540 โดยผู้ก่อตั้ง มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม ด้านอิเลคทรอนิคส์ และ ด้านSoftware Computer โดยพัฒนา Software ต่างๆ ออกจำหน่าย เช่น Software คิดค่าโทรศัพท์ , Software ระบบงานซ่อม ,Software CRM , Software Payroll รวมทั้งให้บริการ ติดตั้งระบบ Key Card เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า มากว่า 20 ปี หลายพันโครงการ

Software Payroll เป็น Software ที่พัฒนารุ่นแรกๆ ตั้งแต่ปี 2540 เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เราได้พัฒนาตามเทคโนโลยี ตั้งแต่เวอร์ชั่น ที่ติดตั้งบน PC จนปัจจุบันรองรับการทำงานจาก Web Application และ Applicaton ทางมือถือ  เป็นที่น่ายินดี ที่ลูกค้าใช้งานจากเวอร์ชั่นแรกๆ ปัจจุบันกว่า 20 ปี ก็ยังใช้งานอยู่ นอกจากการพัฒนา Software แล้ว เรายังมุ่งเน้น เรื่องการให้บริการหลังการขาย  ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ความช่วยเหลือ ทั้งแก่ลูค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรในการทำธุรกิจ เราได้รับใบ Certificate Digital Transformation Expert Platform จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทำให้เรามีความมั่นใจ ในองค์ความรู้ ในการพัฒนา Software ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการเป็นเครื่องมือช่วยงานแก่ลูกค้า โดยเราทำงานภายใต้สโลแกน “ใส่ใจบริการลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์”

16

Business awards

890

Team members

64

Locations worldwide

45

Business awards

Top Clients

Top Clients

Top Clients