สลิปเงินเดือน ออนไลน์ E-Slip

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

 

ติดต่อ 02 424 4242 

ติดต่อ 061 1462 644 

Email : sales@cbs.co.th 

LineID : cbssoftware

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

 

ติดต่อ 02 424 4242 

ติดต่อ 061 1462 644 

Email : sales@cbs.co.th 

LineID : cbssoftware

ระบบบันทึกประวัติ, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, สลิปเงินเดือนออนไลน์, ลาออนไลน์, ตอกบัตรทางมือถือ, อนุมัติล่วงเวลา, อนุมัติกะ, รายงานสำหรับผู้บริหาร, อ่านบัตรประชาชน

 

ติดต่อ 02 424 4242 

ติดต่อ 061 1462 644 

Email : sales@cbs.co.th 

LineID : cbssoftware

Category: