Monthly Archives: October 2022

แก้ปัญหาระบบ Time Attendance ที่ซับซ้อน

ระบบงานบุคคลที่ยุ่งมากกกก ใช่ระบบ Time Attendance ไหม??? จากที่ทำงานคลุกคลีกับการวางระบบให้กับ HR มา 25 ปี พบว่างานด้าน Time Attendance เป็นระบบงานที่ยุ่งยาก งานหนึ่งจากหลายๆ งานที่ HR ต้องเจอ … ท่านอาจจะโต้เถียงว่า ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลย เป็นการสแกนเข้างาน ออก งาน ประจำวันธรรมดาๆ ระบบที่มากับเครื่องสแกนนิ้วก็ใช้งานได้ … ก็อยากจะบอกท่านว่า ท่านโชคดีมากที่ระบบงาน Time Attendance ไม่ทำให้ท่านปวดหัว แล้วความยุ่งยากมันเป็นยังไง .. ถ้าดูโครงสร้างการจ่ายค่าแรงขององค์กรส่วนใหญ่ การลงเวลา เข้า ออกงาน คือต้นน้ำของค่าแรงโดยเฉพาะค่าแรงรายวัน … โดยจะผูกโยงกับอะไรบ้าง การมาสาย การลา ขาดงาน ออกก่อน ครึ่งวัน OT กะ เบี้ยขยัน เป็นต้น ยิ่งพนักงานเยอะ ยิ่งยุ่ง ยิ่งใช้เวลาในการตรวจเช็คเพิ่มขึ้น ยิ่งกฎระเบียบยิบย่อย ซับซ้อน […]