inTouch CRM เป็นโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้องกรณ์ของท่าน มีประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถใช้งานได้หลายธุรกิจ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก็มาสารถใช้งานได้

   inTouch CRM ใช้ SQL Server เป็น Database ถูกออกแบบจากเทคโนโลยี .Net ของ Microsoft จึงทำให้การทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่าง Windows และ Internet นอกจากนี้ ยังสามารถ Import ข้อมูลลูกค้า จาก Application อื่น เข้ามายังระบบ และ Export ข้อมูลจากระบบ ไปยัง Application อื่น สำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูล ขอกจาก Database ที่ใช้ SQL แล้ว ในส่วนของโปรแแกรม สามารถตั้งรหัสผ่านได้หลายระดับ และกำหนดการเข้าถึงได้ทุกเมนู ดูประวัติการใช้งานของ User

   inTouch CRM มีความยืดหยุ่นต่อการเลือกซื้อ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อ Module ทีไม่ได้ใช้งาน จึงทำให้ค่า Software ที่จำหน่ายคิดเฉพาะ Module ที่ใช้งานเท่านั้น สำหรับลูกค้า สามารถใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ขายสินค้าทางโทรศัพท์ สำนักงานต่างๆ ฯลฯ

CRM - Customer Relationship Management Module

เป็น โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า และนำมาใช้ในด้านกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

   ระบบจัดเก็บข้อมูล จะเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลจาก Excel ในอดีต มาเก็บไว้ใน Database ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดข้อมูลลูกค้า และสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ Group หัวข้อการค้นหาได้ง่าย เช่น จะค้นลูกค้าที่เป็นประเภทโรงงาน ที่อยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเหล่านั้นขึ้นมา และเราสามารถส่ง SMS Email หรือพิมพ์ Label ซองจดหมายได้ทันที

ระบบเพิ่ม Fields ได้เอง ระบบมี Fields ของลูกค้ามากกว่า 100 Fields แต่ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่ม Fields ได้เองตามต้องการ เป็นข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่ต้องการทราบจากลูกค้า

การจดจำลูกค้ารายตัว ระบบสามารถแสดงการติดต่อ ระหว่างพนักงาน กับลูกค้า ในแต่ละวัน ที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยธรรมชาติ ของพนักงาน ระบบจะจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลกลาง ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้ทันที

แสดงระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกัน โดยปกติลูกค้าจะไม่รู้ว่าสินค้า หรือบริการที่ตนเองใช้อยู่นั้น จะสิ้นสุดระยะรับประกันเมื่อใด หรือต้องมีการซื้อซ้ำอีกเมื่อไร และสามารถส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าได้ทันที หรือพิมพ์ข้อมูลเพื่อให้ Tele Sales นำไปติดต่อลูกค้า เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง

แสดงระยะเวลาการหายไปของลูกค้า ระบบสามารถแสดงว่า ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้า รายใด ที่ไม่ได้ติดต่อมาภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ใน1ปี ทั้งนี้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สามารถนำข้อมูลนี้ไปโทรติดต่อกับลูกค้าได้

ระบบตารางนัดหมาย ทำให้ไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า สามารถกำหนดตารางนัดหมายล่วงหน้าได้ เช่น ระบบซ่อมบำรุงรายปี นอกจากนี้ยังพิมพ์ใบงานอย่างย่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทราบรายละเอียดงาน

รายงานต่างๆ ครบถ้วน สำหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CCS - Call Center System

   เป็นระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยที่ผู้ใช้งาน ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ หรือใช้เบอร์พื้นฐาน หรือใช้ Line Interface หรือระบบ VOIP สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ CTI Box เพื่อแปลงสัญญาณในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกที ระบบ Call Center มีฟังค์ชั่นการทำงาน ดังนี้

โทรออก และรับสายจากคอมพิวเตอร์

แสดงหมายเลขโทรเข้า

แสดงประวัติการสนทนา

บันทึกเสียงสนทนา (Options)

แสดงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

แสดงข้อมูลที่กำหนดเองของลูกค้า

ระบบสมุดถามตอบ

งานขายทางโทรศัพท์

แสดงสถานะของ Agent ต่างๆในการใช้โทรศัพท์

ระบบคิดค่าโทรศัพท์

วิเคราะห์การสนทนาของ Agent รายตัว

วิเคราะห์สายที่เข้า / โทรออก หรือ Misscall ของแต่ละวัน

วิเคราะห์สินค้าที่ลูกค้าสอบถาม

ระบบกระดาษโน๊ต อิเล็กทรอนิกส์

SFA - Sales Force Automation Module

   เป็น Module ทางด้านงานขาย พนักงานขาย สามารถทำใบเสนอราคา ติดตามงาน พยากรณ์ยอดขาย ผู้บริหารสามารถดูรายงานต่างๆของพนักงานขายได้มากกว่า 50 รายงาน

ทำใบเสนอราคา ระบบสามารถทำใบเสนอราคาได้ง่าย และรวดเร็ว ถึงแม้ว่าใบเสนอราคานั้น จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้มากแค่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน การยืนราคา หัวหน้าฝ่ายขายสามารถอนุมัติ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที ระบบสามารถสรุปใบเสนอราคาได้หลายรูปแบบ

ระบบการติดตามงาน พนักงานขาย สามารถป้อนข้อมูลการติดตามงานสำหรับลูกค้าแต่ละราย ระบบจะถูกจัดเก็บเอาไว้ทึี่ส่วนกลาง จะทำให้ผู้บริหารทีมขาย สามารถดูข้อมูลการทำงาน และการติดตามงานของพนักงานขายได้ทันที

ระบบการพยากรณ์ยอดขาย พนักงานขาย สามารถทำรายการพยากรณ์ยอดขายได้ เพื่อให้ผู้บริหารทีมขาย กำหนดกลยุทธ์ ในการขายของเดือนต่อไป เพื่่อให้ได้เป้าหมายตามที่ได้วางไว้

แสดงลูกค้าที่จะต้องติดตาม พนักงานขาย สามารถกำหนดวันที่ ที่จะติดต่อกับลูกค้า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อลูกค้า ที่พนักงานขาย จะต้องติดต่อ จะทำให้ไม่พลาดโอกาศในการติดตามงานขาย เพื่อปิดการขาย

ระบบวิเคราะห์คู่แข่ง กรณีที่ลูกค้า ได้ซื้อสินค้าจากคู่แข่ง ระบบสามารถวิเคราะห์การเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปได้ว่า บริษัทฯ เสียลูกค้าให้กับคู่แข่งเพราะอะไร

ระบบรายงานต่างๆ มากกว่า 50 รายงาน เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการขายอย่างเต็มระบบ

ASV - After Sales Service

เป็นระบบงาน สำหรับทางด้านธุรกิจบริการ เต็มรูปแบบ ระบบสามารถทำรายการเปิด Job การบริการต่างๆ รวมถึงการแสดงผลงาน หรือประวัติการเข้าไปบริการ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้

   ระบบงานแจ้งซ่อม สำหรับทำรายการกรณีที่มีลูค้าติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งซ่อม ระบบสามารถแสดงรายการค้างของการแจ้งซ่อม เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าได้ทันตามที่กำหนด

ระบบงานติดตั้ง สามารถทำรายการเปิด Job งานติดตั้ง ดูรายงานติดตั้งที่ยังค้าง ปิด Job งานติดตั้ง ออกใบงานติดตั้ง ดูประวัติการติดตั้งของลูกค้ารายตัว รายงานการติดตั้งของช่าง

ระบบงานบริการ ทำรายการเปิด Job งานบริการหลังการขาย แสดงประวัติการบริการ ปิดใบ Job งานบริการ แสดงประวัติการรับบริการ ของลูกค้ารายตัว

ระบบงานซ่อม ทำรายการเปิดใบงานซ่อม แสดงประวัติการซ่อม ปิดใบงานซ่อม แสดงการติดตามงานซ่อม สถานะงานซ่อม อะไหล่ที่ใช้ในงานซ่อม

ระบบงานเคลมสินค้า เพื่อทำรายการติดตามงานเคลมสินค้า สถานะการติดตามงานเคลม รายงานต่างๆ สำหรับงานเคลมสินค้า

ระบบงานยืม คือ สแปร์พาร์ท จะเก็บประวัติการยืมสแปร์พาร์ท การนำส่ง ผู้ยืม พิมพ์ใบยืมสแปร์พาร์ท

 

Reference Site บางส่วน

บริษัท อาดิดาส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท รักลูก จำกัด

บริษัท เทคโนแกส จำกัด

บริษัท โตโยต้า เฟรนด์ชิพ จำกัด

บริษัท ไวท์เนเจอร์ จำกัด

บริษัท ควอเรลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิติบุคคลสี่พระยาริเวอร์วิว

ลุมพินีทาวเวอร์

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด

บริษัท เอแซดคิงส์ จำกัด

บริษัท เบนซ์ เอ็นเค จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปัก จำกัด

บริษัท อิมเมจฮอลิเดย์ จำกัด

บริษัท เวิลด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จำกัด

บริษัท เอสเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท นิดาสกิน แอนด์ คอสเมติก จำกัด

บริษัท แพลตตินัม คอสเมติก จำกัด

บริษัท โซลูแมท จำกัด

บริษัท บ้านไฟฟ้า จำกัด

ฯลฯ

สนใจติดต่อ เพื่อเข้าไป Demo โปรแกรมได้ที่

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

โทร 02-424-4242 กด 101-103 Email sales@cbs.co.th

 

Go to top