iClock 680 Fingerprint Access Control System    - รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ

    - บันทึกเข้า-ออก 200,000 รายการ

    - จอสี 3.5นิ้ว TFT โชว์ภาพพนักงานได้ชัดเจน

    - หัวอ่านเป็นกระจกคริสตรัล แข็งแรง ทนทาน

    - เชื่อมต่อข้อมูลโดย USB Flash Drive, TCP/IP,RS232,485

    - สามารถใช้ต่อกับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด

    - ต่อเข้ากับชุด Controller Board Wiegand 26 bitได้

    - มีระบบ Aniti Pass-back ป้องกันตรวจเช็คคนเข้าออกที่ไม่ถูกต้อง

    - มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

    - Access Control 50 Time Zone

    - มีกล้องบันทึกภาพ 300,000 พิกเซล กล้องจะบันทึกภาพ พนักงานทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือ แม้สแกนไม่ผ่าน

    - ฟรี โปรแกรมสำเร็จรูปใช้ง่าย

สนใจติดต่อ 094-5474-308 line ID : cbssoftware