Company Profile

      บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540 เปิดเป็นศูนย์ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH ซึ่งเป็นศูนย์
บริการซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH แห่งแรกของไทยระหว่างนั้นบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ CRM
แบบง่ายๆ เพื่อใช้ด้านงานบริการของบริษัทฯ และได้พัฒนาโปรแกรม บริหารค่าโทรศัพท์ สำหรับอพาร์ทเม้น
และสำนักงานภายใต้ชื่อโปรแกรม EasyBill และเมื่อปี 2542 งานด้านระบบตู้สาขาจะมีคู่แข่งมากขึ้น และ
รายได้จากการซ่อมก็ถือว่ายังไม่เข้าเป้า บริษัทฯ จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมเงินเดือน โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรม AccPayRoll โดยเชือมต่อกับเครื่องรูดบัตร FORTH และต่อมา
บริษัทฯได้พัฒนาให้เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกเวลา ทั้งแบบทาบบัตร หรือเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ ได้ทุกยี่ห้อ
ซึ่งปัจจุบัน โปรแกรมบริหารงานบุคคล AccPayRoll มีลูกค้าใช้งานกว่า 1500 ราย

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู มีทั้งเครือง
ควบคุมทั้งแบบ แม่เหล็ก แบบ RFID หรือแบบสแกนลายนิ้วมือ จนถึงปัจจุบัน จะพบว่า เครื่องที่ควบคุมการ
เข้าออก ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 5 ปี เครื่องบันทึกเวลาที่ใช้บัตร ลูกค้าจะนิยมใช้เป็นแบบ
RFIDแทนเครื่องรูด หรือใช้แบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการรูดบัตรแทนกันปัจจุบันมีเทคโนโลยี
เครื่องสแกนหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามเทคโนโลยี และนำเครื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ มาออกสู้ผู้ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง

     ในปี 2548 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Call Center ภายใต้ Concept คือ ลูกค้าที่ใช้จะต้องไม่เปลี่ยนตู้
สาขา เพราะจะทำให้ลูกค้า ลด Cost และสามารถซื้อ Software ได้ในราคาไม่สูง จึงได้ผลิต CTI Box
ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับ PABX ทุกยี่ห้อ และได้พัฒนาโปรแกรม CRM - Customer Relationship
Management โดยต่อยอดจาก โปรแกรม CRM ที่ใช้ใน Office มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็ฯโปรแกรมหนึ่ง
ที่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบัน เราได้พัฒนาให้เป็ฯ ระบบ Online ที่มีกลุ่มใช้งานที่เป็น Front End และส่วน Back End

     ทางด้าน CSR - Coperate Social Responsibility บริษัทฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยได้ไปร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆตามกำลังที่พวกเราจะทำได้ และเป็นที่
ภาคภูมิใจแก่พวกเราชาว CBS เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

     เราพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เรามีเจ้าหน้าที่แผนก Customer Support เป็นผู้ให้บริการลูกค้าและแผนกCustomer Service เป็นผู้ติดตามและ
เก็บตกสาย Miss Call จากลูกค้า เพื่อประสานงานให้ลูกค้าได้ติดต่อกับฝ่าย Customer Support ได้ง่าย โดยทั้ง 2 แผนก ได้รับนโยบายให้บริการแก่ลูกค้่าให้จบ Case ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เรายังมีห้องฝึกอบรม ทัั้งพนักงาน และลูกค้า ในหลักสูตรต่างๆ พร้อมวิทยากร ที่จะนำความรู้ให้แก่ผู้อบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจ ของเราที่ได้เติบโต และดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเป็นฐานสำหรับให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย "ใส่ใจบริการลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์"