AccPayroll ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน AccPayRoll ออกแแบบและพัฒนาโดย บริษัทซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มาตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบัน มีผู้ใช้งานกว่า 1000 ราย รองรับทุกธุรกิจ ทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงานทั่วไป รองรับทั้งพนักงานตั้งแต่ ไม่เกิน 50 คน ถึง ไม่จำกัดจำนวน ประกอบด้วย 3 Module ดังนี้

 

 

PR- Module (Payroll) Update ใหม่ล่าสุด รองรับภาษี ปี 2560

เป็น โปรแกรมเงินเดือน สำหรับทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี หรือธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คำนวณเบี้ยขยัน การทำงานเหมา รายรับ หรือรายการหักล่วงหน้า

ทำเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน พิมพ์ออกซองสลิปเงินเดือน ได้หลายรูปแบบ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และปรับปรุงในเดือนธันวาของทุกปี

ออกรายงานเพื่อนำส่ง ภงก1 สปส1-10 ส่งธนาคารได้ทุกธนาคารทางเอกสาร File หรือ Internet

ออกรายงานรายรับ/หักประจำเดือน ทั้งรายบุคคล รายแผนก

ออกรายงานเพื่อนำส่ง ภงด1ก ภงด91 50ทวิ เงินกองทุนทดแทน

ออกรายงานเพื่อนำส่ง สปส1-03 สปส1-03/1 สปส6-07 สปส6-09

รายงานประจำเดือน ประจำปี หลายรูปแบบเช่น รายการเงินได้ประจำเดือน, รายการเงินได้ประจำปี, รายการเงินได้ฝ่าย, รายงานการนับธนบัตร, รายงานการรับเบี้ยขยัน, งานการหักเงินกู้ยืม

 

 

HR-Module (Human Resource)

เป็น Module สำหรับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติต่างๆ ของพนักงาน ดังนี้

เก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน รหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, เพศ, วันที่เริ่มทำงาน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, เชื้อชาติ, ศาสนา, วันเดือนปี เกิด
ข้อมูลทางธนาคาร, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ค่าลดหย่อนภาษี ฯลฯ

ประวัติการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับสูงสุด

ประวัติการทำงาน ตั้งแต่เรียนจบ

ประวัติครอบครัว บันทึกข้อมูลบิดามารดา อาชีพ บุตร

ประวัติการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายใน หรือการอบรมภายนอก สามารถบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมไม่จำกัดหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนี้
สามารถดูรายงานได้อย่างง่ายละรวดเร็ว สามารถเลือกหลักสูตร ให้โปรแกรมแสดงรายชื่อพนักงานที่เคยเข้ารับการอบรม หรือเลือกชื่อพนักงาน ให้โปรแกรมแสดงหลักสูตรที่เคยอบรม เป็นต้น

ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ บันทึกได้ไม่จำกัด

ประวัติการทำความดีความชอบ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง แผนก หรือบริษัทฯ

ประวัติการทำความผิด สามารถกำหนดวันสิ้นสุดโทษ และ Link ไปยังระบบหักเงินเดือน กรณีมีความผิดและต้องหักเงินเดือน

การลาออก สามารถทำรายการลาออก และชื่อของพนักงานที่ลาออกจะยังถูกระบบจัดเก็บไว้ และจะแสดงอีกครั้งที่รายการ ภงด1ก.

เก็บประวัติการตรวจสุขภาพ ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประจำปี หรือตรวจก่อนเข้ามาทำงาน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ตรวจ

สร้างบัตรพนักงานได้โดยสามารถ Load รูปภาพต่างๆ เช่น Logo หรือรูปพนักงานมาแสดงบนบัตร โดยใช้เครื่องพิมพ์ Ink Jet ลงบนกระดาษสติกเกอร์

ระบบสามารถให้ User ออกแบบเอกสารภายในได้เอง เช่น สัญญาต่างๆ ที่ทำกับพนักงาน โดยโปรแกรมจะดึง Fileds ต่างๆ ของพนักงานเข้ามาแสดงในเอกสารที่ได้ออกแบบไว้

ปฏิทินความเคลื่อนไหวต่างๆ ของพนักงาน เช่น ครบทดลองงาน วันเกิด หรืออื่นๆที่มีความเคลื่อนไหวในวันต่างๆ

หนังสือเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน ทะเบียนลูกจ้าง

รายงานต่างๆ หลายรายงาน เช่น รายงานทะเบียนพนักงาน รายงานรายชื่อประจำแผนก รายงานตำแหน่ง เงินเดือนปัจจุบัน รายงานอายุ รายงานอัตรากำลังคน รายงานอายุงาน เป็นต้น

 

 

TA - Module (Time Attendance)

เป็น Module สำหรับคำนวณการทำงานของพนักงาน โดยสามารถใช้ระบบเครื่องบันทึกเวลา หรือเครื่องตอกบัตรแบบเก่า หรือการป้อนข้อมูลเวลาโดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้หลายยี่ห้อ ไม่จำกัดจำนวนเครื่องบันทึกเวลา

โปรแกรมจะนับวันทำงานของพนักงานรายวัน และ Link ไปยังรายรับ แบบ Real Time

คำนวณ และกำหนดเงื่อนไขการหักเงินมาสาย ได้หลายเงื่อนไข โปรแกรมจะ Link ไปยังรายการหัก แบบ Real Time

รองรับการเข้ากะได้ไม่จำกัดกะ รองรับการเข้ากะหลายรูปแบบ การสลับกะทำงาน ตั้งกะล่วงหน้าได้ กำหนดการได้รับค่ากะ การแลกกะ เป็นต้น

สามารถตั้งปฏิทินวันหยุดล่วงหน้า รองรับการแลกวันหยุด เปลี่ยนวันหยุด

กำหนดสิทธิ์การลาได้ไม่จำกัด สิทธิ์การลาตามอายุงาน ทำรายการลาได้หลายแบบ แสดงยอดคงเหลือวันลาให้เห็น เตือนเมื่อมีการลาเกินที่ตั้งไว้

คำนวณค่าล่วงเวลา ได้หลายเงื่อนไข ระบบจะ Link ไปยังรายรับล่วงเวลาโดยอัตโนมัติแบบ Real Time

ตั้งสัญลักษณ์การบันทึกเวลาให้ เห็นว่าเป็นการป้อนข้อมูล หรือเกิดจากเครื่องบันทึกเวลา

รายงานต่างๆ หลายรายงาน เช่น รายงานการบันทึกเวลา รายงานการมาทำงานสาย รายงานการทำล่วงเวลา รายงานการลา โดยสามารถดูข้อมูลตามช่วงเวลา / รายวัน / รายงวด / รายเดือน หรือรายปี

 

 

 

Referance Site - บางส่วน จาก 1500 ราย

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

บริษัท ทิพย์พัฒนอาเขต จำกัด - พันธ์ทิพย์ 6 สาขา

บริษัท สหแพทย์ เภสัช จำกัด

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิค จำกัด

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท สุรพลฟู้ด จำกัด

บริษัท เบตเตอร์เวย์ จำกัด (มิสทีน)

บริษัท ไพลิน บุคเน็ต จำกัด

บริษัท ทีซี ฟามาซูติคอน อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วิทยุการบิน จำกัด

คณะเวลศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลปักธงชัย

โรงพยาบาลสตึก

โรงพยาบาลโขงเจียม

โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

โรงพยาบาลมัลจาคีรี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว

บริษัท เขาหลักไดมอนบีช จำกัด

บริษัท โนโวเทล ภูเก็ต จำกัด

บริษัท บ้านท้องทราย จำกัด

หจก กะรนเวล ภูเก็ต

บริษัท บ้านอัมพวา จำกัด

บริษัท พรูเดนเชียล ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

หจก โตโยต้าพังงา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

บริษัท ภูเก็ต ศรีสุชาติ ขนส่ง จำกัด

บริษัท เบนซ์พระรามสาม จำกัด

ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนัด Demo ได้ที่

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

โทร 02-424-4242 กด 101-103 Email sales@cbs.co.th

 

 

Go to top